<<< Back <<<      >>> Next >>> Bridge London Postcard nr 80201946 More from Great Britain Go to Other countries

Comment this picture, or tell your story about it or
just add information. You may use any language.

Comments:

Tidigare översänt vykort över London Bridge London Bridge var en viktig pulsåder med ursprungliga anor från 1200-talet. Varje morgon strömmade vid denna tid kontors- och affärsanställda söderifrån över bron in till City för att mot kvällen återvända samma väg mot den stora järnvägsterminalen vid brons södra fäste varifrån flera stora tåglinjer utgick mot förorterna. Bara denna bro korsades dagligen av 22.000 fordon och nära 150.000 fotgängare

Tips 1:
FULL SCREEN = press F11 on top of your keyboard
(Back to normal screen = press F11 again)

Tips 2:
Click on the picture = NEXT picture

Tips 3:
Ctrl++ = Make picture bigger
Crtl-- = Make picture smaller

To publish YOUR OWN old post-cards in this museum, please contact:
Stefan Brydolf

© Vykortsmuseum 2012