<<< Back <<<      >>> Next >>> Miss Mary Studholme Other parts Postcard nr 80201931 More from Great Britain Go to Other countries

Comment this picture, or tell your story about it or
just add information. You may use any language.

Comments:

Miss Mary Studholme och hennes privata hansom cab. På Londons gator rörde sig kring år 1900 över 11.000 hästdroskor. Bullret av de järnskodda hjulen mot stenläggningen var öronbedövande. Den som ville hejda en droska på gatan använde visselpipa. En signal för den fyrhjuliga droskan, growlern, och två signaler för en hansom cab, detta eleganta, typiska London-fordon som snabbt och smidigt tog sig fram i den täta trafiken. Den kan enklast beskrivas som en tvåhjulig, täckt vagn med plats för två passagerare bredvid varandra. Kusken är placerad bakpå och ovanför kupin. På vykortet ses Miss Marie Studholme, en av den Edvardianska epokens (1901-1910) mest uppburna och fotograferade engelska scenaktriser, stiga ur sin privata hansom cab som är försedd med exklusiva, gummiklädda hjul.

Tips 1:
FULL SCREEN = press F11 on top of your keyboard
(Back to normal screen = press F11 again)

Tips 2:
Click on the picture = NEXT picture

Tips 3:
Ctrl++ = Make picture bigger
Crtl-- = Make picture smaller

To publish YOUR OWN old post-cards in this museum, please contact:
Stefan Brydolf

© Vykortsmuseum 2012