<<< Back <<<      >>> Next >>> Twopenny Tube London Postcard nr 80202024 More from Great Britain Go to Other countries

Comment this picture, or tell your story about it or
just add information. You may use any language.

Comments:

Redan 1863 hade en mindre sträckning av världens första Underground Railway tagits i bruk i London och 1878 var man klar med The Inner Circle som vi nu själva kan trafikera när vi besöker staden. Tågen drevs då ännu med ångkraft vilket gjorde luften i tunneln svår att andas men 1890 började tunnelbanan att elektrifieras. Även många teatrar, restauranter och privatbostäder hade då redan börjat använda elektriskt ljus. The Central line, kallad The Twopenny Tube, öppnades 1900.

Tips 1:
FULL SCREEN = press F11 on top of your keyboard
(Back to normal screen = press F11 again)

Tips 2:
Click on the picture = NEXT picture

Tips 3:
Ctrl++ = Make picture bigger
Crtl-- = Make picture smaller

To publish YOUR OWN old post-cards in this museum, please contact:
Stefan Brydolf

© Vykortsmuseum 2012